Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet är alltid vårt fokus, i allt vi gör.

Systematisk trafiksäkerhet

Vår vision är att skapa tryggare, säkrare och mer hållbara transporter.

Verkligheten för de flesta eleverna som åker skolskjuts är att de måste ta sig till en hållplats. För att uppnå en säker och trygg skolskjuts är det viktigt att säkerställa att hållplatsen och gånganslutning till denna är säker. Det gör vi systematiskt genom kontinuerliga bedömningar av trafiksituationen.
Vi tittar på parametrar så som sikt, hastighet, belysning och trafikflöde. Vi arbetar nästan uteslutande ute på plats för att få en så bra uppfattning om trafiksituationen som möjligt.

Läs mer nedan om hur vi arbetar. Vi har också produkter för att öka synbarheten och tryggheten på hållplatser, läs mer under produkter.

 

SeeMe-plats Occas

Trafiksäkerhetsbedömningar

Vi har arbetat med trafiksäkerhet och skolskjuts i snart 10 år och vet därför att systematiskt arbetssätt är A och O vid trafiksäkerhetsarbete och inventering av hållplatser och gånganslutningar. Inte minst för att värna om likavärdesprincipen. Våra bedömningar görs utifrån en beprövad bedömningsmodell ute på plats.

Trafikräkning och hastighetsmätning

Genom användande av vår teknik med radarutrustning för mätning av trafik och hastighet kan vi mycket enkelt samla in data. Vi mäter trafiken och hastigheten på såväl väg som gång-/cykelbana. Genom användande av vår Armadillo Tracker kan vi enkelt få fram mätning och räkning av såväl hastighet som antalet förbipasserade fordon.

Hållplatslösningar och synliggörande av skolskjutselever

Att trafikanter ser våra skolskjutselever är viktig. Likväl att eleverna känner sig trygga och säkra i väntan på sin skolskjuts.

Läs mer om våra lösningar under Produkter här.

Buss i rörelse
Busstopp
Login