Skolskjutsskyltar

Förbättra tryggheten och säkerheten i skolskjutsen genom ökad synbarhet.

Vikten av att synliggöra hållplatserna

För snart 10 år sedan tog vi fram förlagan till den gul/gröna skylten med fluorescerande effekt tillsammans med Linköpings kommun och VTI. Idag används den av flera kommuner och vi har gjort genomfört projektet med att inventera, bedöma och placera skyltar för att synliggöra hållplatsen åt flertalet av kommunerna. Med skylten sätts fokus på synliggörande av hållplatsen och eleven.

Skylten är uppskattad av både föräldrar, elever, förare och tjänstemän på kommunen vars arbetsuppgifter har med skolskjuts att göra. Utvärdering har gjorts av VTI som visar att elever känner sig tryggare vid en hållplats som har skolskjutsskylt, förare vet var hållplatserna är och förbipasserande som kontaktades uppger att se sänkte farten när de passerade en skolskjutsskylt.

Skolskjutsskylt Occas
Skyltar & Märken AB

Vill du veta mer om vår samarbetspartner som tillverkar skolskjutsskyltarna så kan ni besöka Skyltar & Märken AB:s hemsida här.

Se även vår gemensamma PDF-boschyr här >>

Buss i rörelse
Busstopp
Login