Tjänster

Skolskjuts – Trafiksäkerhet – Serviceresor

Skolskjutsskylt Occas

Skolskjuts

Skolskjuts är en mycket viktigt del i många elevers rätt till att säkert ta sig till sin skola.

SeeMe-plats Occas

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet är alltid vårt fokus, allt vi gör. Vi inventerar, mäter och räknar.

serviceresor-occas

Serviceresor

Vi har stor erfarenhet när det gäller serviceresor samt särskilda persontransporter.

Buss i rörelse
Busstopp grön
Login