SeeMe

SeeMe Busshållplats – För ökad trygghet och säkerhet!

Skolskjuts och trafiksäkerhet

Ett riskutsatt område för oskyddade trafikanter är busshållplatser och då främst skolskjutshållplatser. Inte sällan väntar elever på skolskjutsen i vägkanten på platser som är dåligt utmärkta och oupplysta längs vägarna. Detta kan skapa osäkerhet och otrygghet då förbipasserande bilister inte har någon möjlighet att upptäcka de oskyddade trafikanterna i tid.

SeeMe® Busshållplats är speciellt anpassat för att öka användarnas synbarhet och säkerhet på och kring busshållplatser. Systemet bygger på principen att bara varna när det verkligen behövs och tester genomförda av Trafikverket visar på mycket goda resultat – bilisternas medelhastighet sänktes med 13 km/h när SeeMe var aktivt.

Hur fungerar SeeMe i praktiken?

seeme unit produkt

Varje barn förses med en tagg som är lätt att bära med sig.

seeme-skolskjutsskylt

När eleven med taggen närmar sig hållplatsen med SeeMe system aktiveras systemet.

seeme hållplats

Växelvis blinkande lampor varnar förbipasserande om att det finns oskyddade trafikanter på eller i anslutning till hållplatsen. Dessa slutar blinka/varna när eleven gått ombord på skolskjutsen.

SeeMe gör skillnad!

seeme-varning-pa-landsväg

Andra användningsområden för ökad trafiksäkerhet

SeeMe® Skolbussvarning kan användas på en rad olika sätt för att öka trafiksäkerheten och för att underlätta för busschaufförerna på problemfyllda platser.

Exempelvis:

  • Vändplatser
  • Trånga busshållplatser
  • Indikeringssystem för busshållplatser på angränsade vägar

Varje situation är unik, men genom SeeMe® Skolbussvarning erbjuds en möjlighet att förbättra såväl säkerheten som effektiviteten. Kontakt oss för mer information.

Fördelar med SeeMe®

  • Låg kostnad – hög effekt
  • Enkel installation
  • Solceller, inget behov av extern el
  • Möjligt att anpassa efter varje specifik plats
Buss i rörelse
Busstopp
Login