Skolskjuts

Skolskjuts är en mycket viktig del i många elevers rätt till att på ett säkert ta sig till sin skola.

Säker skolskjuts

Skolskjuts är en mycket viktig del i många elevers rätt till att på ett säkert sätt ta sig till sin skola. Oavsett om eleven reser med:   

  • Allmän kollektivtrafik (får busskort)
  • Särskilt anordnad skolskjuts (t.ex. buss eller annat anvisat fordon)
  • Självskjutsning

Vår expertis inom skolskjuts gör skillnad

Hur vi hjälper dig som kund beror helt på hur ditt behov och organisation ser ut. Genom vår erfarenhet och kunskap känner vi oss trygga i att bland annat hjälpa dig inom följande områden:

Skolskjutsskylt Occas

Verksamhetsstöd

Planering

Vi planerar skolskjuts med trafiksäkerhet i fokus och använder vi AB Oards verksamhetssystem Ombord som planeringsverktyg och visualiseringsprogram. De planeringar vi gör är optimerade sett ur körsträckor och så få fordon som möjligt men utan att påverka trafiksäkerheten för de elever som är tänkta att nyttja skolskjutsen. Beställares regelverk tas självklart också i beaktande. Ombord är ett komplett verksamhetssystem för skolskjutsen med möjlighet till kommunikation med vårdnadshavare och entreprenör. Digitala ansökningar och beslut med beslutsstöd samt realtidsuppkoppling på pågående skolskjutsturer. Läs gärna mer om Ombord och hur det kan hjälpa er organisation.

Uppföljning och Controller

Det finns en rad olika krav i ett upphandlingsunderlag för skolskjutstrafik, miljö, kvalitet, förare, krishantering, underlag osv. Att ställa krav kräver också att de följs upp. Vi ser till att både entreprenör och beställare känner sig trygga under avtalstiden för bästa möjliga samverkan. Vi stöttar i hela uppföljningen genom avtalstiden.

Upphandling

Vi vet att ett underlag inför en skolskjutsupphandling kan vara snårig att ta fram. Vi tar fram hela eller delar av dokumentationen, utefter beställarens önskemål. Med ungefär tio års erfarenhet av skolskjuts vet vi vad underlaget bör innehålla för att få bra anbud och ett fungerande avtal och samarbete med vinnande entreprenör. Allt från kravspecifikationer, avtalsförlaga och dimensionering och planering.

Självklart kan vi finnas med i hela processen tills att avtal tecknats.

Myndighetsutövning

Beslut om skolskjuts

Genom delegation kan vi hjälpa er med handläggningen av, och beslut om, skolskjuts. Oavsett om ni behöver hjälp under en längre tid eller vid anhopning av ärenden.

Beslutsunderlag

Vi tar fram beslutsunderlag baserat på trafiksituation. Utifrån vårt arbetssätt med trafiksäkerhet kan vi alltid ta fram beslutsunderlag som ger dig en grund att basera ditt beslut om skolskjuts på. Ofta förekommande är att vi hjälper kund vid överklaganden men givetvis förordar vi att alla beslut baseras på ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete.

Avståndsbedömningar

Rättspraxis säger inte hur man ska bedöma avstånd. Det viktiga är att alla avståndsbedömningar genomförs utifrån samma metod. Har ni ingen framtagen metod hjälper vi er gärna med det. Givetvis hjälper vi er också med rena avståndsbedömningar i systemverktyg eller ute i fält.

Buss i rörelse
Busstopp
Login