Hållplatsplattformar

Angjord ståyta- förbättrad trygghet och säkerhet.

Förbättrad trygghet och säkerhet

Det är inte alltid som hållplatsen kan placeras så att det finns en bra ståyta för resenärerna i väntan på bussen. Vi tillhandahåller mobila plattformar som fungerar bra som en angjord ståyta. Plattformen utgörs av en platta och räcken i galvaniserat stål och finns i olika storlekar för att kunna anpassas till antalet resenärer. Med den mobila plattformen slipper resenärerna stå ute i vägbanan eller i ett geggigt dike.

Hållplatsplattform Occas
Buss i rörelse
Busstopp
Login