Våra Uppdrag

Projekt

Hela vägen från idé till implementering eller bara enstaka delar, du väljer.

Vi hjälper sig med det du behöver inom ett projekt.

Vi har vana att båda leda och genomföra stora som små projekt.

Serviceresor

Anpassade resor efter individens behov.

Vi vet vad som krävs för serviceresor hos samtliga parter- kommun, trafikhuvudman, transportör, beställningscentral samt den enskilda individen.

Resursförstärkning

Behöver du resursförstärkning inom din organisation? Vi har erfarenhet av att hjälpa till vid tillfälliga toppar eller vid personalbrist. Vi är trygga med att vi löser dina behov inom serviceresor, skolskjuts och trafiksäkerhet.

Trafiksäkerhet

Med ett kontinuerligt och systematiskt trafiksäkerhetsarbete lämnas inget åt slumpen och säkerheten står alltid i centrum.

Genom att delta på branschseminarier och nätverksträffar håller vi oss uppdaterade på det senaste inom trafiksäkerhet. Ibland som deltagare och ibland som föredragshållare.

Klicka gärna på länken nedan så kan du läsa vad vi erbjuder och om det matchar dina behov.

Skolskjuts

Skolskjuts är inte bara ett fordon som hämtar elever vid en hållplats, det handlar om så mycket mer. Planering, utbildning av förare, fordonsbesiktning, trafiksäkerhet, hållplats- och gånganslutningsbedömning, upphandling och avtalsuppföljning hjälper vi dig gärna med.

Login