Skolskjutsskyltar Svärtinge nov 2013 019Sommaren 2013 upphandlades vi att i ett pilotprojekt arbeta med trafiksäkerhetshöjande åtgärder inom skolskjutsen. Projektet innefattade bland annat inventering av samtliga skolskjutshållplatser i två skolskjutsområden samt montering av skolskjutsskyltar.

Resultatet av pilotprojektet ledde till att Norrköpings kommun upphandlade konsultstöd och projektledning för resterande fem skolskjutsområden. Vi vann upphandlingen.

Under åren 2014 – 2017 ska vi projektleda, samt genomföra inventering och vid behov montera skolskjutsskylt. Planen är att vi arbetar med ett skolskjutsområde per termin. Nu, våren 2015, arbetar vi med Skärblacka och har inventerat 130 hållplatser och beräknar att innan sommaren, genom vår samarbetspartner Svevia, ha monterat skyltar på flertalet av dessa platser.

Login