Occas logoEn av grundtankarna med den nya kollektivtrafiklagen var att ge möjlighet att centralisera hela kollektivtrafiken under ett tak, såväl allmän kollektivtrafik som serviceresor under en trafikhuvudman. Vissa regioner av landet har kommit längre än andra. Vissa har gått för snabbt fram, andra utreder fortfarande hur man ska göra.

Occas är med, i delar av, uppstarten av ett servicecenter i Mellansverige.

Vår del är nu att arbeta fram rutiner och instruktioner för servicecentret, i form av begreppslistor, lathundar och handböcker. Ett stort arbete då riktlinjer ska sammanställas, trafikregler & säkerhet upprättas och det dagliga arbetet för operatörerna vägas in. Vad kan sägas vid en bokning? Vad säger man om någon ringer och frågar efter bilen? Får Kalle 3 år åka utan bilstol?

Många frågor och svar ska analyseras och formuleras så att operatörerna får en bra grund att stå på och resorna blir korrekt bokade. Något som är viktigt för ett fungerande servicecenter.

Login