Occas logoSom en fortsättning på projektet ”Säkrade hjälpmedel på väg” vann vi upphandlingen gällande kartläggning av rullstolar/elrullstolar inom serviceresor.

Målet var att öka säkerheten för kommunens kunder under deras serviceresor.

I projektet har över 1100 hjälpmedel kartlagts, genom besök hos kunderna och/eller samtal med anhöriga. Vid behov har åtgärd erbjudits.

Utfallet för de, i projektet kartlagda hjälpmedel, fanns det förbättringsbehov på ca 470 st. Majoriteten av förbättringsbehoven består i avsaknad av fästöglor eller bristfällig uppmärkning av fästpunkter. Saknas det, vet vi av erfarenhet att rullstolen lätt blir fastspänd fel i fordonet vilket kan får förödande konsekvenser vid en trafikolycka.

Vi känner oss stolta över att, tillsammans med Linköpings Kommun, få arbeta för säkrare serviceresor. Samtidigt känner vi en viss oro över att andelen osäkra hjälpmedel var så stor. Skulle vi tillåta det om det gällde bristfälliga säkerhetsbälten?

Login