Att öka tryggheten för elever som åker skolskjuts ligger oss varmt om hjärtat. En lösning för detta som vi nu fått studera lite närmare är ITS-system som monteras på hållplatser, det vill säga små blinkande lampor som oftast drivs av energi från solceller och aktiveras av en sändare som eleverna har med sig. På ett förutbestämt avstånd innan eleven, som är utrustad med sändaren, når hållplatsen aktiveras lamporna på hållplatsen. De blinkande lamporna ska uppmärksamma förbipasserade fordon att det finns en hållplats i närheten och att det finns personer längs vägen. Enligt mätningar som gjorts sänks hastigheten vid hållplatser där ITS-system är monterat.
Vi på Occas fick förfrågan att inventera ITS-system i Stockholmsregionen inom ett projekt som Trafikverket region Stockholm och VTI genomför. Vi är med i framtagandet av en första version av en checklista som i framtiden ska användas efter montering av en sådan här lösning på skolskjutshållplatser, för att kontrollera att ITS-system ger den effekten som man önskat. I checklistan sätts synbarheten av ett aktivt system i relation till ett inaktivt system på olika avstånd, bland annat stoppsträckan.
Ett snabbt konstaterande från oss på Occas efter genomförd inventering är att dessa ITS-system är en bra lösning på hållplatser som enligt Trafikverkets inventeringsmodell ger gult eller rött resultat och andra åtgärder så som flytt av hållplats eller hastighetssänkning inte är möjlig.
Fler kommuner bör ta efter tycker vi och varför inte kombinera den med den gula skolskjutsskylten som vi i projekt satt upp i Linköping och Norrköping.

15 Ekbacken A till hemsida

Login