ddd_staende_posTrafikonykterhet utgör ett betydande trafiksäkerhetsproblem. Ungefär var fjärde dödsolycka är alkohol- eller drogrelaterad och i singelolyckor med dödlig utgång är ungefär varannan förare påverkad (Vägverket 2003; Vägverket 2009)
Trafikonykterheten utgör ett speciellt stort trafiksäkerhetsproblem bland yngre förare och passagerare.

Linköpings kommun har genom upphandling bett oss driva Trafikverkets kampanj Don´t drink & drive för samtliga gymnasieelever i årskurs 2.

Don’t drink & drive syfta till att göra ungdomar uppmärksamma på riskerna med alkohol och droger i trafiken.

Det handlar om att stoppa ett mycket farligt och respektlöst beteende, att rädda liv och att förhindra livslånga skador i onödiga olyckor. Don’t drink & drive är en nationell verksamhet som riktar sig till ungdomar mellan 15 och 24 år.

Don’t drink & drive ska leda till att fler ungdomar:

  • aldrig kör alkohol- eller drogpåverkade
  • vägrar åka med en onykter förare
  • får mod och argument att hindra andra att köra påverkade.

Upplägget är att samtliga gymnasieelever närvarar vid en föreläsning som genomförs under höstterminen. Veckan efter föreläsningen närvarar eleven vid en upplevelsedag där man bland annat får prata med polis och räddningstjänst samt får prova på att ta sig ur en vält bil. De får också känna på hur det känns att krocka i 8 kilometer i timmen.

Login