Här står Kristian Berthelsen med vår trafikräknare Armadillo Tracker som Amparo Solutions levererat. I vårt dagliga arbete där vi inventerar skolskjutshållplatser och bedömer trafiksäkerheten, använder vi trafikräknare när det saknas data om hur många fordon som passerar hållplatsen samt hur fort de kör.

Under närmsta veckorna kommer vi göra lite mätningar runt om i vårt närområde som vi kommer publicera på våra social medier. För att få lite fler ställen att mäta på tänkte vi, att vi slumpvis väljer någon av er som gillar inlägget på Linkedin, Facebook eller Instagram och genomför en mätning i närheten till er hemadress. Så gilla på så får vi se vem som får en mätning! Trevlig helg önskar vi på Occas! 

Login