Armadillo Tracker

Här står Kristian Berthelsen med vår trafikräknare Armadillo Tracker som Amparo Solutions levererat. I vårt dagliga arbete där vi inventerar skolskjutshållplatser och bedömer trafiksäkerheten, använder vi trafikräknare när det saknas data om hur många fordon som...
Login