2015-11-13 11.56.03-1 kopiaI måndags togs regionens första SeeMe i bruk. Den sitter på en skolskjutshållplats i Valdemarsviks kommun och har hittills fått mycket positiva reaktioner.
Occas & personal från kommunen var på måndagsmorgonen på plats och försåg eleverna med taggar som aktiverar systemet och får lamporna att blinka. En åtgärd för att ytterligare öka tryggheten och säkerheten för de elever som varje dag åker nyttjar hållplatsen till och från skolan. Läs gärna mer om SeeMe här

 

Login