2015-09-21 14.11.43När mörkret fallit är det viktigt att göra sig synlig när man går eller står utmed vägen. Börja gärna redan nu med reflex tidiga mornar och på eftermiddag/kväll. En sån liten sak kan gör stor skillnad för ens säkerhet i trafiken.

Ser du en reflex utmed vägen??
Sänk hastigheten lite och gör så den gående känner sig säker där hen går eller står.

Login