I början av juli upprättade vi ett samarbete med Amparo Solutions och kan stolt meddela att vi är återförsäljare av SeeMe®Busshållplats.

SeeMe®Busshållplats är ett varningssystem anpassat dr busshållplatser. Då en resenär, med aktiveringstag, närmar sig hållplatsen aktiveras varningslampor och gör andra trafikanter uppmärksamma på att det finns någon vid eller på väg till hållplatsen.

VTI, tillsammans med oss, har inventerat hållplatser utrustade med ”SeeMe®Busshållplats” och kommit fram till ett gott resultat. Hastigheten för förbipasserande fordonen sänktes och resenärerna vid hållplatsen kände sig trygga.

Login