klistermärke 1Tycker du att det är OK att resa utan fungerande säkerhetsbälte?

Nej, inte vi heller.

 

Att resa serviceresa i en rullstol som inte är korrekt fastspänd kan vara förödande vid en trafikolycka. Vårt uppdrag i projektet ”Säkrade hjälpmedel på väg” är nu avslutat och vi har identifierat 470 rullstolar som har förbättringsbehov. Åtgärdsdelen ansvarar inte vi för, men beräknas bli klar till hösten.

Login