Den 8 och 9 januari 2014 går VTI:s årliga Transportforum av stapeln och Occas kan med glädje berätta att vi tillsammans med tjänstemän på Linköpings kommun fått plats i session 60 som handlar om oskyddade trafikanter. Trygg och säker skolskjuts i Linköpings kommun är det vår presentation handlar om där vi har för avsikt att berätta hur Linköpings kommun tillsammans med oss arbetat fram ett systematiskt arbetssätt för att en så trygg och säker skolskjuts som möjligt.

Länk till hela programmet hittar ni här:
http://www.vti.se/sv/transportforum/program/

Login