Den 27-28 november äger Nordens största kollektivtrafikmässa rum, denna gång i Göteborg. Det blir utställningar, seminarier och föreläsningar i dagarna tre. Viktiga och intressanta seminarier som rör våra arbetsområden kommer att äga rum, som exempelvis ”Högkvalitativ kollektivtrafik för attraktiva städer” och ”Skolskjutsplanering och optimering – kommunkalkyler som ger kostnadsbesparingar”. Occas kommer att finnas på plats dessa spännande och intressanta dagar!

För information om Persontrafik 2012 besök deras hemsida:
Persontrafik 2012

Seminarieprogrammet hittar du här:
Seminarieprogram

Login