Persontrafik 2012

Den 27-28 november äger Nordens största kollektivtrafikmässa rum, denna gång i Göteborg. Det blir utställningar, seminarier och föreläsningar i dagarna tre. Viktiga och intressanta seminarier som rör våra arbetsområden kommer att äga rum, som exempelvis ”Högkvalitativ...
Login