Occas arbetar nu med en ny kund – Östgötatrafiken! Occas har fått i uppdrag att göra en översyn av kollektivtrafiken i Norrköping i syfte att fler ska upptäcka möjligheten att resa med kollektivtrafiken. Projektet kommer pågå under hösten 2012.

Login