Förra veckan kom regeringen på besök till Linköping med glädjebeskedet att Ostlänken äntligen ska byggas! För Linköping innebär det dels att staden knyts närmre Stockholmsregionen men också att stadsbilden förändras. Ett nytt resecentrum ska byggas öster om Stångån och det möjliggör i sin tur en utbyggnad av innerstaden till Kallerstad där den nya fotbollsarenan snart står färdig.

Samtidigt planeras det för fullt för bomässan Bo2016. En ny stadsdel ska ta form i Västra Valla – Vallastaden. Området ska rymma flera hundra bostäder med stort fokus på miljö och kommunikationer.

Dessutom ska Övre Vasastaden förtätas med 2300 lägenheter.

Och en ny badanläggning ska byggas för 500 miljoner.

Kul att få vara i händelsernas centrum!

Login