Occas har under 2011 tillsammans med Linköpings kommun arbetat fram ett handlingsprogram för hur kollektivtrafiken i staden ska utvecklas. Handlingsprogrammet antogs i Linköpings kommuns samhällsbyggnadsnämnd den 18 januari. Kul tycker vi! Nu har kommunen ett starkt dokument med konkreta åtgärdsförslag som ska visa vägen mot en förändrad färdmedelsfördelning.

Login